Endüstri'nin Güçlü Ortağı

   
DEVAM EDEN PROJELER
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

ÇİMENTO

 
Çimento ve Madencilik sektöründe, uzun yıllara dayanan deneyimiyle anahtar teslimi, elektrik, otomasyon ve bilişim projeleri gerçekleştirilmektedir;
 
 • Hammadde Kırma ve Ezme Üniteleri
 • Dik-Yatay Farin, Çimento ve Kömür Değirmenleri
 • Döner Fırın ve Soğutma Üniteleri
 • Paketleme ve Silo Sistemleri
 • Hammadde ve Ürün Transfer Sistemleri
 • Üretim ERP Entegrasyonu (SAP, Oracle vs.)
 • Enerji Yönetim ve İzleme Sistemleri
 • ERP Sistemine Entegre Otomatik Satış ve Sevkiyat Sistemleri
 • Beton Santralleri Otomasyon ve ERP Entegrasyonu


ÇİMENTO FABRİKALARI İÇİN OTOMATİK SEVKİYAT YÖNETİMİ SİSTEMİ

Günümüzün rekabet koşullarında sürat ve verimlilik Çimento üreticileri için yaşamsan bir öneme sahiptir. Üretimkapasiteniz ne olursa olsun eğer fabrikanızdan çıkacak kamyonların sevkiyatını organize ve hızlı şekildegerçekleştiremezseniz sürecinizdeki darboğaz "sevkiyat" haline gelecek ve üretiminiz, sevkiyat hızınız kadarıylasınırlanmış olacaktır. Bir başka deyişle üretiminizi yavaş işleyen sevkiyatınız sebebiyle sevk edemeyecek dolayısıylafabrikanızın üretimi ve kapasite kullanımınız düşecektir. Bunun sonucunda da göreceli olarak işletme maliyetlerinizyükselecek ve karlılığınız kaçınılmaz olarak düşmeye başlayacaktır. DELTA PROSES tarafından tasarlanan "OtomatikSevkiyat Yönetimi Sistemi" yukarıda açıklanan sevkiyat problemlerinin çözümü, hız kazanması, insan hataları vesuistimallerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. DELTA PROSES tasarlamış olduğu bu sistem ve gerçekleştirdiği başarılı uygulamalarla TÜBİTAK tarafından 2009 yılında maddi ödüle layık görülmüştür.


Çok genel olarak "Otomatik Sevkiyat Yönetimi Sistemi"Araçlara yükleme yapılan, araçların girişte ve çıkışta tartıldığı ve yükleme işleminin bilgileri(mal tipi, miktar vb.) açık olan proseslerde bir aracın giriş-çıkış ve tartımlarda kaybettiği ortalama zaman kaybını azaltmaya yönelik DELTA PROSES tarafından tasarlanmış bir sistemdir. Sistemde genel olarak kamyonlar RFID etiketleri ile tanımlanır, SAP yada benzeri ERP programından iş emirleri yazılan yazılımile otomatik olarak alınır ve kamyonlara bu iş emirleri atanır. Buradakamyon plakası, şoför adı, mal tipi, yüklenecek tonaj, istihab haddi, gideceği şantiye gibi veriler yer alır. Kamyon park alanına girdiği anda otomatikancak parametrik değiştirilebilen bir sıra yönetimi sistemiyle fabrikaya girişsıra numarası alır. Sırası gelen araç ışıklı led paneller aracılığıylabilgilendirilir, sırası gelmeyen arak fabrikaya giriş yapamaz. Bu andanitibaren tüm sistem insansız şekilde yürür, kamyon giriş kantarına gelir,uzak okumalı RFID okuyucular ile doru kamyonun kantarda olduğudoğrulanır, sensörler aracılığı ile doğru pozisyonda olduğu da doğrulandıktan sonra tartımı yapılır ve dolum yapacağı perona ışıklı ledpaneller aracılığıyla yönlendirilir.

Sistemde kullanılacak ana bileşen Kamyonları tanımlamaya yarayan RFID etiketleri ve bunları okumaya yarayan RFID okuyuculardır. RFID kısaltması ingilizce “Radio Frequency Identification” cümlesinin kısaltmasından gelmektedir ve anlamı da “Radyo frekansı ile nesneleri tanımlama” demektir. Tabii ki bizim konumuzda tanımlanacak nesleler sevkiyat yapan kamyonlar olmaktadır. Sevkiyat yapan her kamyonun ön camına bir RFID etiketi konulur ve bu sistemde bu etiket ile tanımlanan aracın tüm bilgileri sisteme kayıt edilebilir, plaka no’su, hangi firmaya ait olduğu, istiap haddi vs. gibi. Burada bahsettiğimiz RFID etiketini araçlarımıza koyduğumuz OGS cihazları gibi düşünebiliriz. Sektörde birçok çeşit RFID ürünü bulunmakla beraber biz yapmış olduğumuz projelerde 2,45 Ghz mikrodalga frekansında çalışan, 10m okuma mesafesine sahip, Çimento sektöründeki toz ve diğer ağır fiziki şartlara dayanıklı IP65 koruma sınıfına sahip ürünleri kullanmaktayız. Burada önemli bazı parametreler vardır: kullanılacak RFID okuyucuların menzillerinin manuel olarak ayarlanabilmesi önemli ve çok gerekli bir özelliktir zira her dolum peronu için uygun bir okuma mesafesi seçilmelidir. Aksi gereğinden uzun okuma menzili hatalı olarak diğer peronlarda dolum yapan araçların da okunması durumlarına yok açabilir. Ayrıca bu okuyucuların kararlı çalışmaları ve çevreden gelen sinyallerle girişiminin olmaması için yüksek frekansta yani 2,45 Ghz mikrodalga frekansında çalışmaları gereklidir, UHF frekansında çalışan RFID okuyucular endüstriyel uygulamalar için uygun olmamaktadır.

Sistemi oluşturan diğer ve en önemli bileşen ise tüm sevkiyatı yöneten, fabrikada mevcut bulunan SAP gibi ERP sistemleri ile entegre şekilde çalışarak sürekli veri alış-verişinde bulunan, tüm sistemdeki kamyon ve güncel yükleme verileri kayıt altına alarak bunları raporlayabilen bir server(sunucu) yazılımı ve dolumu ve diğer elektronik ekipmanları yönetecek  PLC yazılımı ve donanımıdır. Bu iki yazılım sayesinde SCADA üzerinden tüm dökme veya torbalama peronlarındaki güncel durum izlenebilir, kamyon sürücülerini dolum alanlarına yönlendirecek ışıklı paneller yönetilebilir, dökme peronlarındaki dolum, toleranslara uygun olarak ve iş emrinde bildirilen kadarıyla kamyon sürücüsünün insiyatifinden bağımsız şekilde otomatik gerçekleştirilir, kamyon, çıkış kantarında otomatik olarak tartılır, dolum esnasında yüklenen miktar ile aynı olup olmadığı tekrar kontrol edilir eğer miktar aynı yada kabul edilebilir ve parametrik olarak değiştirilebilir bir fark aralığında ise kamyonun geçişine izin verilir ve irsaliyesi de otomatik olarak basılır. Burada kamyonun fabrikaya girişindeki tartımı, ilgili perondaki dolumu ve fabrikadan ayrılışı ensasında herhangi bir operatör desteği yoktur, tüm işlem self servis şekilnde gerçekleşir, güvenlik tamdır, sürücünün iş emrinden başka bir ürün yüklemesinin programsal olarak engellenmiştir, ancak ve ancak sürücü iş emrinde atanan mal cinsini  belirtilen miktar kadar alabilir ve otomatik olarak en uygun olan dolum peronuna ışıklı paneller vasıtasıyla yönlendirilir. Tabii burada birçok detay bulunur, şöyle ki; Ana program, mal almaya gelen kamyonların öncelik sıralarını parametrik olarak değiştirmeye olanak sağlamalıdır. Örneğin kamyon park alanındaki operatör, bazı firmaların araçlarının yada bazı çimento tiplerini alacak araçların öncelikli olarak dolum yapmalarını isteyebilir, bu durumda server ana programı bu tip değişiklikleri parametrik olarak sağlayabilecek  yapıda olmalıdır. Bununla birlikte iyi tasarlanmış bir otomatik sevkiyat sisteminde arıza durumunda bile sistem manuel olarak ilerletilebilir olmalıdır, hiçbir şekilde sevkiyatın aksamasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Benzer şekilde sistemde kaydı bulunmayan bir araç mal alımı yapmaya geldiğinde, ana server programı, park alanındaki operatörün araca bir RFID etiketi vererek kolayca bu aracı sisteme tanımlatabilecek bir arayüze sahip olması gereklidir. Bununla birlikte ana programdaki iyi hazırlanmış raporlama modülleri de güncel sevkiyat verilerini analiz etmek için oldukça faydalı ve gerekli araçlar olmaktadırlar.

Aşağıda örnek olarak, giriş-çıkış kantarları ile paketleme peronları için kurulan saha yapısı ve SCADA ekranları verilmiştir.
 

 

 

 

 

RFID

RFID Nedir?

 • Radyo dalgaları ile tag sahibini tanımlar.
 • Tag – plaka ilişkilendirmesi yapılabilir.
 • Pasif tagler enerji kaynağına ihtiyaç duymazlar.
 • Okunan tag,aracı tek olarak tanımlar. 

 

Yari Aktif RFID Tagi

Yarı Aktif RFID Tag

 

Yarı Aktıf Heavy Duty Tag

Heavy Duty RFID Tag

 

RFID Reader

RFID Okuyucu

 

RFID Okuyucu Önünde Kamyon

RFID Okuyucu(Kantarın ortasında)

 

Otomasyonda Kullanım Alanları

 • Fabrikaya araç giriş çıkışının takibi ve araç plakasının tartım bilgileri ile ilişkilendirilmesi.
 • Araçların üzerindeki RFID tage göre gideceği silo veya alım/dolum noktasının kayan yazı panelinde gösterilmesi.
 • Çıkışta RFID tagi okunan araç için tam otomatik irsaliye basımı. (İnsansız).
 • Canlı hayvanların yeme erişimlerinin kontrolü için RFID'li yemlik anahtarı.

 

BETON SANTRALLERİ

 

 • Anahtar Teslimi Kuru ya da Yaş Tip Beton Santrali
 • MCC ve Mimik Pano montajı
 • Saha Kablo Tavası ve Kablo Montajı
 • Ayrıntılı Stok Takibi
 • Üretim Raporlarının detaylı listelenmesi
 • Otomatik ve Manuel çalisma seçenekleri
 • Ayrıntılı elektrik projeleri ve program kullanım kılavuzu
 • Sistem Eğitimi
 • Üretim detaylarının grafiksel ortamda animasyonlar ile takibi
 • Sistem arızalarının anlık ve geçmise dönük ayrıntılı gösterimi
 • Hassas ve hatasız dozajlama
 • Uzak Bağlantı ile Servis Desteği 
 • 2 yıl Sistem garantisi
 • Düzenli Servis ve Bakım hizmetleri ile satış sonrası destek

Batıçim Çimento Fabrikası Komple Otomasyonu

Saint Gobain Weber A.Ş.İzmir Fabrikası

Akçansa Sevkiyat Sistemi Otomasyonu (OTYS)

Saint Gobain Weber A.Ş. Adana Fabrikası

Nuh Çimento A.Ş. "RFID'li Araç Sevkiyat Sistemi" Otomasyonu

Batı Anadolu Çimento A.Ş. Yeni Dik Değirmen ve Kalker Pres Otomasyonu ve PLC Panoları İmalatı

Saint Gobain Weber A.Ş.Boya Fabrikası

Çimentaş A.Ş. Sevkiyat Otomasyonu

Polinas MOSB Fabrikası Hammadde Dozajlama Sistemi

Denizli Çimento Fabrika Otomasyonu

Batı Anadolu Çimento A.Ş. Fabrika Otomasyonu ve Scada Revizyonu

 
 
 
Copyright Delta Proses Otomasyon Kontrol & Elektronik Sistemleri ® 2012
Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları DELTA PROSES'e aittir. İzinsiz kullanılamaz.
Delta Proses Otomosyon, Siemens yetkili çözüm ortağıdır.